Polskie
Towarzystwo
Kantowskie
  • Polski
  • Deutsch
Dwie rzeczy napełniają umysł coraz to nowym i wzmagającym się podziwem i czcią, im częściej i trwalej się nad nimi zastanawiamy: niebo gwiaździste nade mną i prawo moralne we mnie.

umkFWPN_rgbdpws

Polskie Towarzystwo Kantowskie

Słowo wstępne do polskiej edycji Dzieł zebranych Immanuela Kanta

W imieniu toruńskiego środowiska filozoficznego chcielibyśmy Państwu przedstawić polskie wydanie Dzieł zebranych Immanuela Kanta. Nasz projekt wzoruje się na edycji Kants Werke „Akademie-Ausgabe” Pruskiej Akademii Nauk (tomy I–VIII) i uwzględnia tylko pisma skierowane do druku przez samego Kanta. W źródłowym wydaniu Pruskiej Akademii Nauk zamieszczono ponadto opublikowane za życia filozofa manuskrypty z jego wykładów: z Antropologii w ujęciu pragmatycznym, Logiki Jäschego, Pedagogiki (są one dostępne w tłumaczeniach polskich*) oraz z Geografii fizycznej. Po odnalezieniu kolejnych nieznanych rękopisów okazało się, że kryterium przyjęte w edycji Akademie-Ausgabe było zawodne. Wspołcześnie dysponujemy wydaniami licznych manuskryptów notatek z wykładów Kanta, zarówno w wymienionych powyżej dziedzinach, jak i z zakresu moralności, filozofii religii, encyklopedii filozoficznej. Pełną wiedzę o treści prowadzonych przez kilkadziesiąt lat wykładów królewieckiego filozofa może więc dać dopiero lektura wszystkich dostępnych źrodeł.

Nasze wydanie zamierzamy zawrzeć w tomach, obejmujących: Pisma przedkrytyczne (tom pierwszy), Krytykę czystego rozumu (tom drugi), Krytykę praktycznego rozumu, Metafizyczne podstawy przyrodoznawstwa, Uzasadnienie metafizyki moralności, Prolegomena do wszelkiej przyszłej metafizyki, która będzie mogła wystąpić jako nauka (tom trzeci), Krytykę władzy sądzenia (tom czwarty), Metafizykę moralności, Religię w obrębie samego rozumu, Spor fakultetów (tom piąty), Pisma po roku 1787 (tom szósty).

Edycja skierowana będzie do wszystkich środowisk polskiego życia kulturalnego i z tego powodu, mając na względzie różnice w sposobie interpretacji myśli Kanta przez poszczególnych komentatorów wywodzących się z rożnych środowisk, zamierzamy opatrzyć wydane tu pisma jedynie niezbędnymi informacjami warsztatowymi.

Oprócz osób z kręgu Translatorium Filozofii Niemieckiej IF UMK swoje przekłady pism Kanta zaoferowali wybitni polscy tłumacze spoza środowiska toruńskiego: prof. Aleksander Bobko, prof. Włodzimierz Galewicz, oraz dr Krzysztof Rak. Poszczególne tłumaczenia były recenzowane i opiniowane przez tak doświadczonych znawców problematyki, jak: dr h.c. UMK Karl Dedecius, ks. prof. Jozef Tischner, prof. Karol Bal, prof. Zbigniew Kuderowicz, prof. Maria Szyszkowska, prof. Honorata Jakuszko, prof. Jarosław Rolewski. Swymi cennymi uwagami podzielili się z nami: prof. Jan Garewicz, prof. Radosław Kuliniak, dr hab. Bogusław Paź. Konsultacji z zakresu przekładu tekstów łacińskich udzielił nam dr hab. Zbigniew Nerczuk. Niektóre teksty z ostatniego tomu przełożone zostały przez Translatorium Filozofii Niemieckiej Instytutu Filozofii UWM w Olsztynie pod moim kierunkiem.

* Antropologia w ujęciu pragmatycznym, przeł. E. Drzazgowska i P. Sosnowska, Warszawa 2005; Logika, przeł. A. Banaszkiewicz, Gdańsk 2005; O pedagogice, przeł. S. Sztobryn, Łódź 1999.

Mirosław Żelazny

Zapraszamy do zapoznania się z pierwszą polską edycją Dzieł zebranych Immanuela Kanta


Tom 1 (540x800)

Tom pierwszy

Pisma przedkrytyczne

ISBN: 978-83-231-2493-1
Rok wydania: 2010
Nr wydania: pierwsze
Liczba stron: 986
Okładka: twarda


Tom 2 (564x800)

Tom drugi

Krytyka czystego rozumu

ISBN: 978-83-231-3177-9
Rok wydania: 2013
Nr wydania: pierwsze
Liczba stron: 770
Okładka: twarda


Tom 3 (555x800)

Tom trzeci

Prolegomena do wszelkiej przyszłej metafizyki, która ma wystąpić jako nauka

Ugruntowanie metafizyki moralności

Metafizyczne podstawy przyrodoznawstwa

Krytyka praktycznego rozumu

ISBN: 978-83-231-2986-8
Rok wydania: 2013
Nr wydania: pierwsze
Liczba stron: 578
Okładka: twarda


Tom 5 (541x800)

Tom piąty

Religia w obrębie samego rozumu

Spór fakultetów

Metafizyka moralności

ISBN: 978-83-231-2576-1
Rok wydania: 2011
Nr wydania: pierwsze
Liczba stron: 684
Okładka: twarda z obwolutą


Tom 6 (555x800)

Tom szósty

Pisma po roku 1781

ISBN: 978-83-231-2829-8
Rok wydania: 2012
Nr wydania: pierwsze
Liczba stron: 508
Okładka: twarda z obwolutą


 

Więcej informacji pod adresem:
http://www.wydawnictwoumk.pl/page_pl_kant_glowna.html

Zapraszamy do pobierania do przełożonych przez członków naszego Towarzystwa fragmentów Opus Postumum Kanta.
Dostępne są pod adresem:
http://www.szhf.umk.pl/index.php?lang=pl&m=page&pg_id=159