Polskie
Towarzystwo
Kantowskie
  • Polski
  • Deutsch
Dwie rzeczy napełniają umysł coraz to nowym i wzmagającym się podziwem i czcią, im częściej i trwalej się nad nimi zastanawiamy: niebo gwiaździste nade mną i prawo moralne we mnie.

umkFWPN_rgbdpws

Polskie Towarzystwo Kantowskie

Kant_kop_duży baner

Miejsce obrad: Collegium Maximum (Sala Senatu), Plac Rapackiego 1

 

Kant i przewrót kopernikański w filozofii

Galeria zdjęć z konferencji

Program

Międzynarodowa konferencja naukowa 

„Kant i przewrót kopernikański w filozofii“ 

Toruń, 4-5 października 2014

Referaty wygłaszane są w języku niemieckim i angielskim
(oryginalne tytuły znajdują się w niemieckojęzycznej wersji programu konferencji).

4 października

9.00 – Rejestracja uczestników
9.30 – Otwarcie konferencji – powitanie

Sesja plenarna 1 (9.30 – 11.30)

9.30 – 10.00 Janusz Małłek (Toruń)
Mikołaj Kopernik – uczony, torunianin, człowiek epoki Renesansu

10.00 –10.30 Reinhard Brandt (Marburg)
Rewolucje Kanta

10.30 – 11.00 Jolanta Żelazna (Toruń)
M. Kopernik o metodzie poszukiwania i wykładania prawdziwych tez astronomii (na podstawie Przedmowy i Księgi I De revolutionibus…)

11.00 – 11.30 Dyskusja
11.30 – 12.00 Przerwa na kawę

Sesja plenarna 2 (12.00 – 14.00)

12.00 – 12.30 Alexei Krouglov (Moskwa)
Historycze źródła i filozoficzne przesłanki porównania Kanta i Kopernika

12.30 – 13.00 Werner Euler (Florianópolis)
Kantowski “przewrót kopernikański” w estetyce

13.00 – 13.30 Jiři Chotaš (Praga)
Hipoteza kopernikańska i jej rola w Sporze fakultetów

13.30 – 14.00 – Dyskusja
14.00 – 15.00 – Obiad

15.30 – 17.30 Spacer po mieście z przewodnikiem (dr Michał Targowski; oprowadzanie w wersji angielskiej)
Seminarium dla doktorantów – uczestnicy: Milena Marciniak, Marta Agata Chojnacka, Roman Specht, Peter Kyslan, Magdalena Gilicka

19.00 – Bankiet

5 października

Sesja plenarna 3 (9.30 – 11.30)

9.30 – 10.00 Sandra Zákutná (Preszów)
Kantowska reforma w dziedzinie myślenia i społeczeństwa obywatelskiego (ref. w j. angielskim)

10.00 – 10.30 Jindřich Karásek (Praga)
Zmysł wewnętrzny i apercepcja

10.30 – 11.00 Bolesław Andrzejewski (Poznań)
Kantowski „przewrót kopernikański“ i jego wpływ na filozofię języka

11.00 – 11.30 Dyskusja
11.30 – 12.00 Przerwa na kawę

Sesja plenarna 4 (12.00 – 14.00)

12.00 – 12.30 Heiner F. Klemme (Halle-Wittenberg)
Kantowskie nowe określenie pojęcia zobowiązania etycznego

12.30 – 13.00 Lubomir Belás (Preszów)
Kant i problem rewolucji. Próba zbliżenia do prawdy historycznej

13.00 – 13.15 Dyskusja

13.15 – 13.45 Recepcja filozofii Immanuela Kanta w Polsce – informacja na temat badań źródłowych (Mirosław Żelazny)

13.45 – 15.00 Obiad

Sesja plenarna 5 (15.00 – 17.00)

15.00 – 15.30 Ludmila E. Kryshtop (Moskwa)
Postulaty jako bezpośrednia konsekwencja przewrotu kopernikańskiego w filozofii Kanta

15.30 – 16.00 Dariusz Pakalski (Gdańsk)
Założenie i poznanie w metafizyce Kanta

16.00 – 16.30 Mirosław Żelazny (Toruń)
Kant a Heisenberg

16.30 – 17.00 Dyskusja; Zakończenie konferencji

Ważne informacje – po pobrania